Verslag 1ste Ledenvergadering Club van 50

Vrijdag 16 oktober hield de Club van 50 zijn eerste ledenvergadering, hierbij zijn de volgende zaken besproken:

  1. Welkom: De vz heet iedereen welkom; er is een goede opkomst, 23 mensen zijn aanwezig op de vergadering
  2. Mededelingen: Bericht van verhindering was ontvangen van Peter en Mariette Lukassen, Andries Bakker, Wim Nubé Sr, Jannes de Vries en Joost Mulder.
  3. Verslag Seizoen 2014-2015: Verteld dat wij, Erik, Lineke, Diny, Wim, en Bjørn de Club van 50 nieuw leven in hebben geblazen. Door middel van persoonlijke benadering, flyer acties, sponsoring van wedstrijdbal, vermelding in programmaboekjes,
    reclamebord langs het veld proberen wij de c v 50 onder de aandacht van iedereen te brengen. Reglementen staan vermeld op de site. Wat hebben wij nog meer gedaan, een kerstkaart voor de leden, ondersteuning bij de nieuwjaarsvisite, ook ondersteuning bij de sponsormiddag. Ook hebben wij bijgedragen bij diverse trainingsartikelen voor zowel de jeugd als de senioren.
  4. Financieel Verslag 2014-2015: Financieel verslag is door Diny gemaakt, dit ziet er prima uit en geen bijzonderheden.
  5. Geplande Activiteiten: De SportQuiz na afloop van de vergadering en dat blijkt achteraf een groot succes te zijn geweest, leuk dat hiervoor zoveel animo was. De VoetbalClinic is as woensdag 21 oktober, hier zijn een aantal leden van de VV Eenrum druk mee bezig, en daar zijn wij( en hopelijk de kinderen) ze zeer dankbaar voor, hulde meiden!!! Verder zijn we bezig het realiseren van een elektronisch scorebord bij het hoofdveld.
  6. WVTTK: Vraag over hoe de contributie betaald word, contant of automatisch, dat mag zelf bepaald worden. Ook de vraag over wie wat bepaalt, en onder welke paraplu wij opereren. Wij beslissen als bestuur zelf over de kas, en wat wij wel of niet aan aanvragen honoreren. Maar wij hebben jullie geld in beheer, en ideeën van jullie kant zijn altijd welkom, ook is er regelmatig overleg met mensen van het bestuur, bij activiteiten of geplande aankopen, tenslotte zijn wij er voor de club en onze leden. Dus wij opereren volledig zelfstandig onder de paraplu van het AB, en leggen verantwoording af aan jullie, onze leden. Ook waren er vragen over het elektronisch scorebord. Dmv een aantal langdurige overeenkomsten met nieuwe leden van de Club van 50, hebben wij de financiële armslag dit mogelijk te maken. Het scorebord komt tussen de dug-outs, dus aan de overkant van de kantine. Ook de prijs is ter sprake gekomen en door Erik beantwoord. De vraag over waar wij wel en niet aan bijdragen kan niet echt concreet worden beantwoord, elke aanvraag staat op zichzelf en word ook zo behandeld, de criteria staan in de reglementen vermeld. De vraag over hoelang het duurt voordat een aanvraag behandeld word en teruggekoppeld is ook niet echt hard vast te leggen. Wij koppelen het zo snel mogelijk terug nadat wij het besproken hebben, het  ligt ook aan de aanvraag. Sommige dingen hebben een einddatum, moet je snel schakelen, andere kunnen iets langer wachten, daar hangt het ook mee samen.
  7. Sluiting: De vz bedankt iedereen, en wenst ze veel plezier bij De SportQuiz.