Van oud naar nieuw ….

Jannes de Vries

Jannes de Vries,
voorzitter VV Eenrum.

Als je van voetbal houdt en je woont in of nabij Eenrum dan is er de voetbalvereniging Eenrum en deze bestaat al sinds april 1918, dat is al meer dan 95 jaar! Een vereniging is een vrijwillige organisatie van een aantal personen met een bestuur aan het hoofd, zo is te lezen in het woordenboek. Vrijwillig wil zeggen: uit vrije wil met als doel, in ons geval, anderen te laten voetballen. Vrijwilligers hebben geen arbeidsovereenkomst, maar maken onderling afspraken, afspraken maak je om ze na te komen en we spreken elkaar met alle respect daar op aan. Uitgangspunt daarbij is vertrouwen, maar vertrouwen krijg je niet, vertrouwen moet je geven. Er zijn veel mensen bij de voetbalvereniging die uit vrije wil een steentje bijdragen met allerlei taken: lijnen kalken, vlaggen ophangen, koffie schenken, lootjes verkopen, scheidsrechters regelen, elftal leiden, training geven, grensrechter zijn, scheidsrechter zijn, jeugdvoetbal regelen, sponsors regelen, activiteiten organiseren, achter de bar staan en wat ook meer. Mensen die dat doen, zijn niet gelijk. Ieder van ons heeft zijn eigen capaciteiten. En hoewel we niet gelijk zijn, zijn we wel ieder van ons even veel waard! We zijn gelijkwaardig. Dat geldt niet alleen voor op het veld, maar met name ook buiten het veld. Voetballen doe je in een team, het woordenboek spreekt van een ploeg bij elkaar horende spelers en van een groep samenwerkende personen. Samen werken is dus net zo belangrijk op het veld als buiten het veld en betekent elkaar steunen en elkaar helpen, niemand is perfect en wie niets doet, kan ook geen fouten maken. Zo is positieve coaching op het veld net zo belangrijk als buiten het veld. Het vernieuwde bestuur van de voetbalvereniging wil ook graag als een team hun werk doen ten behoeve van het gezond houden van de vereniging en het welzijn van de leden en donateurs. Het uitgangspunt is hierbij dat iedereen mee doet, ieder vanuit zijn of haar eigen kracht, daarbij is het bestuur gericht op overeenstemming bij het nemen van besluiten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet altijd zal lukken en er wellicht personen of groepen personen zullen worden teleurgesteld. Het is aan het bestuur om dan het algemeen belang van de vereniging in het vizier te houden.

De wens is voor ieder die de VV Eenrum een warm hart toedraagt: een sportief, respectvol en gezond 2014.
Naschrift: als u dit leest, bezoekt u de vernieuwde website van de VV Eenrum. Ruim 17 jaar geleden heeft Tinus Meijer ons ingeleid in de digitale wereld door het starten van een website, onlangs heeft hij zijn “kindje” overgedragen aan een jongere generatie: Thomas Luit en Marik Gnodde, onder supervisie van Wouter Jongsma. Ook langs deze weg bedanken we Tinus voor zijn wezenlijke bijdrage, met name ook op dit terrein, voor de verdere ontwikkeling van de VV Eenrum.