De v.v. Eenrum  is de grootste vereniging binnen Eenrum en directe omgeving.  Zij heeft hierbij een spilfunctie waarbij veel mensen zijn betrokken:  de leden trainen en spelen wekelijks, de vrijwilligers zorgen ervoor dat alles zoveel mogelijk op rolletjes loopt, de supporters en belangstellenden ontmoeten elkaar tijdens de wedstrijden langs de lijn en hebben de mogelijkheid om in de kantine gezellig met elkaar samen te zijn.

De vereniging is er zich daarbij zeer van bewust dat haar sponsoren het mede mogelijk maken de vereniging in stand te houden.  Sterker nog, zonder de inbreng van sponsoren, in welke vorm dan ook, zou het niet mogelijk zijn een vereniging als de v.v. Eenrum in stand te houden.

Op dit deel van de site  geven wij een overzicht van de sponsormogelijkheden. Mocht u als (toekomstig) sponsor vragen hebben of informatie wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de v.v. Eenrum, of door het sturen van van een e-mail naar sponsorcommissie@vveenrum.nl