Samen doen is beter, ook in 2016

jannes

Jannes de Vries, voorzitter VV Eenrum.

Terugblik
Het voortzetten en het verbeteren van het beleid voor de komende jaren wordt door het huidige bestuur gezien als een belangrijke actie om de toekomst van onze VV Eenrum te garanderen. In 2018 bestaat onze VV Eenrum 100 jaar en we moeten samen zorgen voor een gezonde vereniging met perspectief. Het uitgangspunt is dat de club van de leden is en dat het bestuur ten uitvoer brengt wat de leden wensen, rekening houdend met de beperkingen, maar ook vooral om samen de kansen te benutten. En niet uitgaan wat niet kan, maar uitgaan wat wel kan.

Het afgelopen seizoen waren er veel hoogtepunten om te vieren: teams die als kampioenen konden worden gehuldigd, de succesvolle samenwerking met Kloosterburen rondom EKC, de opening van het kunstgrasveldje, onze deelname aan het Kindcentrum, het versterken van de seniorenteams met jongere spelers, Eenrum heren 1 volop aanwezig in de vierde klasse, het enthousiasme van de onderhoudsploeg en de bijdrage van al onze vrijwilligers.

Vooruitblik
Lastig bij een teamsport is, dat je niet ieder het 100% naar de zin kunt maken. Dat heeft mede te maken met de beperkingen vanwege de omvang van onze club. En dat geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren. Vandaar dat we proberen uit te gaan van het algemene belang van de vereniging en soms moeten daar individuele belangen en wensen voor wijken.

Het uitgangspunt is hierbij dat iedereen mee doet, ieder vanuit zijn of haar eigen kracht, daarbij is het bestuur gericht op overeenstemming bij het nemen van besluiten.
We kunnen onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen in onze samenleving, waar vluchtelingen uit oorlogsgebieden in onze buurt komen wonen. Aandacht voor deze groep behoort eveneens tot het samen doen. Het behoud van ons clubhuis is één van de belangrijkste speerpunten voor het komende jaar, het opstarten van de aandelenactie is daar een onderdeel van.

Met de aankoop van een renteloos aandeel maakt u mede mogelijk dat ons clubhuis grondig kan worden gerenoveerd. De buitenkant wordt voorzien van duurzame materialen en de kozijnen worden in kunststof uitgevoerd.

Uw aandeel moet worden gezien als een vorm van renteloze lening aan de VV Eenrum. En u bent uw geld niet kwijt, tenzij u zelf anders besluit. Uw aandeel is voorzien van een nummer en staat exclusief op uw naam. Ieder jaar worden er 20 aandelen uitgeloot, wat wil zeggen dat de eigenaars van de getrokken nummers hun aandeel terug ontvangen van de VV Eenrum. En als gezegd, tenzij u zelf anders beslist, u krijgt uw geld gegarandeerd terug.

Naast de ontvangen subsidies en reserveringen op de eigen rekening hopen we op deze manier de financiering helemaal rond te krijgen en kan in het voorjaar 2016 worden gestart met de werkzaamheden.

Wij danken u alvast voor uw steun.

Lees hier meer informatie over het renteloos aandeel

Opdracht
Positief zijn en blijven is ook voor 2016 een opdracht voor een ieder, want vergeet niet:

De herinneringen die je later wilt hebben, maak je NU.

De wens is voor ieder die de VV Eenrum een warm hart toedraagt: een sportief, respectvol en gezond 2016.