Geslaagde Nieuwjaarsreceptie 2015 VVEenrum

collage-2015-01-04
Met de v…..…. van voetbal  en verdraagzaamheid

Het leven en ook het voetballeven is nu eenmaal geen ABCtje, soms zit het mee en soms zit het tegen. En aan het begin van een nieuw jaar nemen we samen even de tijd om terug te kijken en vooral om vooruit te kijken, met goede moed, hoop en vertrouwen. Laten we er tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst dan toch maar een ABCtje van maken!

De A is van aandacht, aandacht voor elkaar en omzien naar elkaar, vooral in tijden dat het tegen zit en elkaar steunen waar het kan.

De B is van betrokkenheid, zonder betrokkenheid van de leden bij de dagelijkse zaken kan een club als deze moeilijk bestaan, mooi voorbeeld zijn de B-  junioren, die training geven en bij wedstrijden als scheidsrechter optreden.

De C is van competitie, deze is nu halverwege en we hebben al mooie wedstrijden kunnen zien de eerste deel van het seizoen. Met als toppers de dames van EKC 1, de B- junioren en het team van F1. De C staat ook voor de Club van 50, een initiatief waar we heel blij mee zijn.

De D is van dames, daarvan zijn er velen betrokken bij onze voetbalvereniging, zowel in het algemeen bestuur als in de jeugdcommissie, maar ook als beoefenaars van de voetbalsport.
De D is trouwens ook van Dikkie, onze keukenprinses.

De E is van Eenrum, ons dorp en onze club die op 1 april 2018 haar 100 jarig jubileum hoopt te kunnen vieren, inmiddels zijn we rustig begonnen met de voorbereidingen.

De F is van fanatiek, een instelling die we graag op onze velden zien en natuurlijk met de nodige sportiviteit want de F staat ook voor fair.

De G is van gastvrij, op deze manier onthalen we graag onze tegenstanders, maar ook vreemdelingen die in ons dorp komen wonen om welke reden dan ook. De G is ook van gezondheid, dat wensen we elkaar toe, de G is trouwens ook van Geert.

De H is van hekwerk, wat rondom ons prachtige kunstgrasveld is geplaatst en waar met name onze jeugd al volop van kan genieten.

De I is van identiteit, wie zijn wij en wat willen we samen voor de toekomst. We zijn druk doende samen met adviseurs van de KNVB om de contouren van een meerjarenbeleidsplan verder uit te werken. Ook hier wordt vooral de betrokkenheid van de leden gevraagd.

De J is van januari, dat is de eerste maand van het jaar, geen competitievoetbal op het veld, maar wel in de zaal, denk maar aan de Wintercup en de HogelandCup en ook leuk en gezellig om eens een kijkje te nemen.

De K is van kantine, of liever ons clubhuis, dat verdient in dit kalenderjaar absolute prioriteit. Er ligt al een mooie offerte, er zijn ideeën hoe het aan te pakken, de opdracht van het bestuur is om na overleg met de leden te zorgen voor een passende financiering. De k is ook van Kor, ideale kandidaat voor vrijwilliger van het jaar 2014.

De L is van licht, wat nog zal worden geplaatst bij het kunstgrasveld. Maar wat ook zeer welkom is als er zich een duistere periode aandient. De L is ook van lantaarnpalen, welke zijn aangeschaft om in het licht te voorzien bij het kunstgrasveldje.

De M is van medeleven, als aangegeven, soms zit het mee en soms zit het tegen. En met name als het eens tegen zit is medeleven een fijn gegeven.

De N is van de NAM, er zijn het afgelopen jaar al heel wat scheuren ontdekt, ook in Eenrum, en er zullen nog velen volgen, zo wordt er gevreesd. De NAM komt dan met geld over de dam.

De O is van onderhoud, we zijn zeer trots op onze onderhoudsploeg, die iedere week trouw samen allerlei klussen uitvoert, met als harde kern: Harm Rust, Piet Smedinga, Marinus Dijkstra, Henk Rozema, Piet Huizenga. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid bij onze voetbalvereniging.

De P is van parkeren, ook dit jaar weer een groot succes met Hemelvaart. Iedereen die daar aan heeft meegewerkt: hartelijk dank!

De Q is van quickstep, dat heeft eigenlijk weinig met voetbal te maken. Maar een ander woord was niet voorhanden.

De R is respect, respect hebben voor elkaar gaat natuurlijk veel verder dan voetbal alleen, het is een opdracht voor iedere dag. En we wensen u toe dat u dat respect krijgt.

De S is van samen doen is beter, maar ook van supporters en sportiviteit. Dat samen doen beter is,  geldt natuurlijk niet alleen voor onze club maar ook voor ons dorp in zijn geheel. Vanuit de Gemeente is het initiatief om de diverse verenigingen in het dorp meer te betrekken bij elkaars activiteiten, wat kan zorgen voor afstemming. Zo is er eveneens overleg geweest tussen de voetbalverenigingen in De Marne om te onderzoeken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn, dit initiatief zal in 2015 worden vervolgd.

De T is van tegenstander, zonder tegenstander geen voetbal, vandaar het respect dat de tegenstander verdient. De T is ook van Tjidsger, door puurvoetbalonline verkozen tot voetbalman van 2014.

De U is van U.

De V is van voetbal, vrijwilligers en van verdraagzaamheid, trouwens ook van vrede. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig, zoals vorig jaar al met jullie gedeeld. Zonder vrijwilligers is er geen bestaan, onze dank gaat uit gaan hen. En het leven wordt een stuk aangenamer als mensen elkaar in hun eigenheid leren verdragen.  

De W is van welzijn, omdat een ieder zich fijn voelt bij ons en kan aangeven als het niet zo is.

En van wens, de wens is voor alle leden, donateurs, sponsoren, leden van de Cvan50 en alle vrijwilligers een sportief en voorspoedig 2015.

De X slaan we over en dat geldt ook voor de Y.

De Z is van zo dat was het dan!

Jannes de Vries.

2014 oud en nieuw 015