Extra Algemene Ledenvergadering 15 maart!!!!!

UITNODIGING

Het Algemeen Bestuur van de VV Eenrum nodigt u hierbij uit voor de

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 15-03-2018, AANVANG 20.00, clubhuis VV Eenrum

DE AGENDA:

  1. Opening en welkom
  2. Mededelingen
  3. Aanpassingen taakomschrijvingen Algemeen Bestuur
  4. Jeugdbeleidsplan met o.a.
    1. Taakomschrijvingen
    2. Technische commissie
  1. Verloting VV Eenrum

 

Taakomschrijving Bestuur VV Eenrum

Beleidsplan Jeugdvoetbal VV Eenrum versie ALV

 

Met vriendelijke groet.
Het Algemeen Bestuur van de VV Eenrum.