Ledenadministratie
Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie ontvangen dan kunt u altijd contact opnemen via ledenadministratie@vveenrum.nl.

Vermeld naast uw naam ook een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor het geval een snel contact vereist is.

Lid worden:
Dit kan alleen schriftelijk via het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
Klik hier om het aanmeld formulier te downloaden.

Contributie per kwartaal – jaargang 2018

  • Kabouters (4 en 5 jarigen) – Gratis
  • Kinderen vanaf het eerste kwartaal waarin ze 6 jaar worden tot en met 11 jaar €20,50
  • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar €25,20
  • Kinderen van 16 en 17 jaar €27,40
  • Senioren vanaf 18 jaar €41,80

 Het dragen van scheenbeschermers en voetbalschoenen is verplicht tijdens de training en wedstrijden. Voor de training zijn een korte broek, trainingspak en voetbalsokken handig. De wedstrijd tenues worden gesponsord.

Mutatie gegevens:
Gelieve wijzigingen (verhuizing, telefoonnummer, rekeningnummer etc. e.d.) of overige vragen via de mail door te geven aan ledenadministratie@vveenrum.nl

Opzeggen:
Afmelden als lid van vv Eenrum kan via mail aan ledenadministratie@vveenrum.nl

  1. Verzoeken via de e-mail of leider/trainer worden niet geaccepteerd.
  2. Wanneer u na 30 juni het lidmaatschap opzegt , blijft u contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.
  3. Vertrekkende leden hebben zich ervan overtuigd dat er jegens de vereniging géén financiële verplichtingen meer bestaan. (boetes, schades, rekeningen)
  4. Vertrekkende leden melden zich af bij hun elftal leider of trainer en leveren de eventueel van de club verkregen spullen in.
  5. Na akkoord van de penningmeester wordt uw uitschrijving per e-mail bevestigd. De door u verleende machtiging is daarmee vervallen.