Af en toe komt er bij het bestuur een verzoek binnen waarbij leden, buiten de reguliere openingstijden om, gebruik willen maken van de kantine. Het bestuur maakt in dergelijke gevallen een beslissing waarbij verschillende belangen worden afgewogen. Hierin worden ook de richtlijnen vanuit de wet- en regelgever meegenomen. Deze richtlijnen wijzigen met enige regelmaat maar momenteel is het volgende in deze richtlijnen opgenomen:

“de vrijwilligersorganisatie mag geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden/deelnemers en bijeenkomsten voor niet-leden /-deelnemers. Het bestuur zal hierop toezien”.

Dit betekent dus dat er geen feestjes/bijeenkomsten gehouden mogen worden die niets met de vereniging of haar voetbalteams te maken hebben. Wil je graag een gezellige avond organiseren voor je team of voor alle leden, dan is in overleg wel het één en ander mogelijk. Voorwaarde is wel dat er iemand aanwezig is die de cursus “Sociale Hygiëne” of “Verantwoord Alcohol-Gebruik”  heeft gevolgd. Verzoeken voor feestelijke activiteiten / bijeenkomsten kun je indienen bij Sandra Nubé. Indien nodig zal zij hierover overleggen met het bestuur.

Wil VV Eenrum ook in de toekomst een kantine kunnen exploiteren, zal zij zich ook aan deze regels moeten houden. Wij vragen hiervoor jullie aller begrip.