Brief vrijwilligerswerk

Eenrum, januari 2016

Beste leden, ouders van vv Eenrum,

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering komen wij met deze brief. Tijdens deze vergadering is namelijk het punt besproken over het doen van vrijwilligerswerk voor een vereniging. Dit punt komt elk jaar terug op de agenda en daarom willen wij hier toch een besluit over nemen. Hierbij hebben we de reacties vanuit de algemene jaarvergadering, de opmerkingen tijdens en na de wedstrijden en onze statuten / reglement meegenomen.

Allereerst – waar hebben we bij vv Eenrum vrijwilligers voor nodig:
a. Leiders en trainers (totaal ongeveer 25)
b. Bestuursleden (8)
c. Jeugdcommissie (8)
d. Onderhoud (min. 6)
e. Vrijwilligers kantine (50)
f. Commissies:
–  Sponsorcommissie (3)
–  Velden klaarmaken en keuren (2)
–  Ledenadministratie (1)
–  Kantinecommissie (3)
–  Club van 50 (5) / beheer website (2)

Zoals u hierboven kunt zien, hebben we bij vv Eenrum minimaal 100 vrijwilligers nodig om alles een beetje draaiende te kunnen houden. Dit betekent, dat wanneer mensen geen taak op zich nemen, dat iemand anders een dubbele taak krijgt. Bijvoorbeeld iemand die leider/leidster is, staat dan ook nog twee keer per jaar achter de bar. Dit zou eigenlijk niet hoeven wanneer ieder lid een kleine taak per jaar op zich neemt. In ons Algemeen Reglement staat ook vermeld dat “elk lid (of ouder van een lid) de plicht heeft om 1 of 2 dagen per jaar vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging”.

Deze brief is bedoeld om u bewust te maken van het vele vrijwilligerswerk wat er nodig is om een vereniging draaiende te houden. Uiteraard waarderen we de vele vrijwilligers die zijn/haar taak serieus nemen en daarnaast is het doen van vrijwilligerswerk ook erg leuk!

Om het vrijwilligerswerk te kunnen bemensen zullen wij iedereen, net als bij elke vereniging, die geen andere taak binnen onze vereniging heeft – 1 of 2 keer per jaar indelen bij de bardiensten. Mocht u hier door bijvoorbeeld uw werk geen tijd voor hebben, dan bieden wij u de mogelijkheid aan om iemand anders tegen betaling van 20 euro te kunnen vragen. Mensen die weleens een extra bardienst tegen betaling willen doen, kunnen zich vanaf nu hier voor opgeven bij het bestuur.

Op de site bij het nieuwe kantinerooster komen de namen te staan, van mensen die u
tegen betaling kunt vragen om de bardienst over te nemen. Dit alternatief lijkt ons beter dan contributieverhoging. Uiteraard zien wij liever dat u zelf achter de bar staat of gaat ruilen.

Wij willen hier in 2016 mee beginnen op de zaterdag en indien nodig daarna op de zondag.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw begrip. Samen doen is beter!! In de eerstvolgende algemene ledenvergadering gaan we dit evalueren.

Met vrl groeten
Bestuur van vv Eenrum