Bestuurswijziging en vrijwilligers gezocht!

Per 1 maart jongstleden is onze Voorzitter Jannes de Vries gestopt als voorzitter zoals afgesproken op de ledenvergadering van november 2018. Deze functie wordt nu waargenomen door Interim Voorzitter Sandra Komrij. Tevens zijn Remco Vos en Eric Schoenmakers op de ledenvergadering benoemd als bestuurslid en Kor Nienhuis is afgetreden.

Een vereniging als VV Eenrum kan niet zonder vrijwilligers bestaan en er is nog plek bij de volgende commissies:
– Jeugdcommissie
– Algemeen Bestuur
– Scheidsrechtercoordinator
– Ledenadministratie
– Jeugdtrainer / begeleider

Bij belangstelling graag mailen naar algemeenbestuur@vveenrum.nl