[update 1] Denk, droom en praat mee op de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober!

De algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 31 oktober vanaf 20.00 in ons clubhuis kent twee delen.
Voor de pauze vindt de traditionele ALV plaats, waarvan de agenda op de website is geplaatst.
Het gedeelte na de pauze heeft als titel:  “VV Eenrum over 4 jaar?”
In het kader van een meerjarenbeleidsplan nodigt het bestuur u uit om mee te denken en te praten over de toekomst van onze VV.
Dit deel staat onder leiding van Otto Kooi en Bert Scholing, beide verenigingsadviseurs van de KNVB.
Ook op deze website vindt u een korte inleiding op dit onderdeel. Tevens treft u het verslag aan van de ALV 2013.
De jaarverslagen van de jeugd en senioren worden z.s.m. geplaatst op deze site.
Dus: kom en doe mee, want samen doen is beter!

Het bestuur van de VV Eenrum.

Met vriendelijke groet,

Jannes de Vries,
Voorzitter VV Eenrum.

[standout-css3-button href=’http://vveenrum.nl/documenten/Agenda,%20uitnodiging%2031-10-2014.pdf’ ]Agenda, uitnodiging 31-10-2014.pdf[/standout-css3-button] [standout-css3-button href=’http://vveenrum.nl/documenten/Notulen%20jaarvergadering%202013.pdf’]Notulen jaarvergadering 2013.pdf[/standout-css3-button] [standout-css3-button href=’http://vveenrum.nl/documenten/Na%20de%20pauze%20VV%20Eenrum%20over%204%20jaar!.pdf’]Na de pauze VV Eenrum over 4 jaar!.pdf[/standout-css3-button] [standout-css3-button href=’http://vveenrum.nl/documenten/jaarverslag%202013-2014.pdf’]jaarverslag jeugd 2013-2014.pdf[/standout-css3-button] [standout-css3-button href=’http://vveenrum.nl/documenten/verslag%20senioren%20seizoen%202013-2014.pdf’]verslag senioren seizoen 2013-2014.pdf[/standout-css3-button]