Algemene ledenvergadering

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING VV EENRUM

Vrijdag 04-11-2016, AANVANG 20.00

Documenten onderaan de pagina.

DE AGENDA:

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Notulen 30-10-2015 (ter inzage in het clubhuis en op de website)
 4. Jaarverslag senioren (ter inzage in het clubhuis en op de website)
 5. Jaarverslag jeugd (ter inzage in het clubhuis en op de website)
 6. Financieel jaarverslag (ter inzage in het clubhuis)
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Begroting 2016 – 2017
 10. Vaststelling contributie
 11. Samenstelling Algemeen Bestuur
  Aftredend en herkiesbaar: Kor Nienhuis en Meindert Geertsema
 12. Het clubhuis
 13. De kleedkamers, onderhoud
 14. Het huishoudelijk reglement (algemeen reglement)
 15. Jubileum VV Eenrum 2018
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met vriendelijke groet.

Het Algemeen Bestuur van de VV Eenrum.

logo

 

jaarverslag-ekc-seizoen-2015-2016

alg-regl-ter-goedkeuring-alv-2016

jaarverslag-heren-senioren

9082-kopie-statutenwijziging

jaarverslag-jeugd-2015-2016