Aftrap VV Eenrum 100

Beste sportvrienden,

Zoals algemeen bekend bestaat de VV Eenrum op 1 april 2018 100 jaar.
En dat moet natuurlijk gevierd worden op een gepaste wijze.
Hierbij nodigen we jullie uit voor de aftrap van de organisatie en wel op:

Vrijdag 31 maart, 20.00 uur in ons clubhuis.

Inmiddels bestaat de jubileumcommissie uit de volgende personen:

Maarten Buikema (oud voorzitter)
Jan Spreen (oud penningmeester, oud lid sponsorcommissie)
Jan Luit (oud lid sponsorcommissie, oud lid)
Mattheus Nube'(speler Eenrum 1)
Janet Toonder (speelster EKC)
Tialda Haartsen (ouder jeugdspelers)

Op 31 maart is de aftrap en gaan we kort de bedoeling uitleggen en wat ideeën verzamelen.

De commissie voert de algehele regie en zal ondersteund moeten worden door werkgroepen:
Werkgroep toernooien, werkgroep reünie / receptie, werkgroep feestavond, samenstellers jubileumuitgave De Keeper (liefst in boekvorm).
En daarnaast is er oog voor financiën, subsidies en PR.

Deze avond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden, dus stuur en geef het door!

Met vriendelijke groet,

Jannes de Vries,
Voorzitter VV Eenrum.


Samen doen is beter!

T: 06 23 47 85 88
E: algemeenbestuur@vveenrum.nl
I: www.vveenrum.nl